POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO 
1. Dane administratora 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Quick Gym NIP: 604-020-95-19 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Aleji Rzeczpospolitej 4D/167 
2. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach:
          a).   w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora                                                                                                                                                                          ( podstawa prawna: art.6 ust.1 RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat .
          b).  marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora)                                                                                                             przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni do czasu jej wycofania,
          c).  odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c RODO – prawnie uzasadniony interes administratora) przez okres lat 5,
          d).  utrzymywania i obsługi konta w Strefie Klienta na stronie www.quick-gym.pl dla posiadaczy konta w Strefie Klienta                                                                                                          (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c RODO – prawnie uzasadniony interes administratora) przez okres lat 2 od momentu ostatniej aktywności Klienta,
          e).   wprowadzenie imienia i nazwiska do maszyny XBODY ACTIWAVE do założenia panelu klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby)
          f).  w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby)                                                                                                                                  przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody,
3. Rodzaj i sposób pozyskiwania danych
Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w przypadku nie podania danych może to skutkować niemożliwością skorzystania z usługi. Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 1 .
4. Przekazywanie danych osobowych
          a).  Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu jedynie firmom obsługującym płatności –banki,                                                                                          instytucje płatnicze (w przypadku płatności online w Strefie Klienta na stronie www.quick-gym.pl),
          b).  nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
5. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdym momencie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail xyz@xyz.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dostęp do danych osobowych
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych
7. Składanie skarg
Masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 
 
W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail kontakt@quick-gym.pl