Polityka prywatności - Quick Gym

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO

1. Dane administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Quick Gym NIP: 604-020-95-19 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Aleji Rzeczpospolitej 4D/167
e-mail: kontakt@quick-gym.pl

2. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach:

3. Rodzaj i sposób pozyskiwania danych

Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w przypadku nie podania danych może to skutkować niemożliwością skorzystania z usługi. Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 1 .

4. Przekazywanie danych osobowych

5. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdym momencie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail kontakt@quick-gym.pl . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dostęp do danych osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych

7. Składanie skarg

Masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail :

kontakt@quick-gym.pl